...

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และผู้ติดตาม
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
โดยมีนางสาวพรพรรณ หงสไกร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนรับ
และ
นางสาวธีรนาฎ มีนุ่น ภัณฑารักษ์ชำนาญการ ให้การบรรยายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง)