...

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ต้อนรับโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วันที่ 22 มีนาคม 2566
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ให้การต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียน
จากโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
จำนวน 44 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง)