...

วันที่ 19 มีนาคม 2566 ต้อนรับโรงเรียนดารุสสลาม
วันที่ 19 มีนาคม 2566
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ให้การต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียน
จากโรงเรียนดารุสสลาม จังหวัดยะลา
จำนวน 51 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 351 ครั้ง)