...

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ให้การต้อนรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันที่ 30 ตุลาคม 2565 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และน้อง ๆ นักศึกษา
หลักสูตร ศศ.บ.ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 12 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง)