...

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายลักษมณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ. ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง)