...

วันที่ 24 กันยายน 2565 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนคณะรับอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 24 กันยายน 2565 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนคณะรับอาจารย์ และน้อง ๆ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 68 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 948 ครั้ง)