...

ห้องที่ 13
ห้องที่ 13 : สงขลาย้อนยุค จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ ประมาณ 60-70 ปีที่ผ่านมา สงขลามีย่านธุรกิจการค้าที่เฟื่องฟู บริเวณถนนนครนอก นครใน และถนนนางงาม มีห้องถ่ายรูปที่ทันสมัย มีโรงภาพยนตร์ และสถานเริงรมย์ มีการคมนาคม ทั้งเรือโดยสาร รถไฟ และสนามบินพาณิชย์ สิ่งเหล่านี้ สะท้อนภาพความทันสมัยของสงขลาในเวลานั้นได้เป็นอย่างดี


(จำนวนผู้เข้าชม 803 ครั้ง)