...

ห้องที่ 10
ห้องที่ 10 : ศิลปกรรมสงขลา จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ ศิลปกรรมสงขลา เกิดจากการหลอมรวมทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม จีน และตะวันตก ที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองสงขลา ก่อให้เกิดการผสานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์อันงดงาม


(จำนวนผู้เข้าชม 598 ครั้ง)