...

ห้องที่ 8
ห้องที่ 8 : ความสัมพันธ์การค้ากับต่างประเทศ จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ ชื่อเมืองสงขลา ปรากฏขึ้นในบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับ ระหว่างปี พ.ศ.1993 ถึง 2093 ในนาม “ซิงกูร์” หรือ “ซิงกอรา” มีบทบาทสำคัญในระบบการค้าโลกมาแต่โบราณ โดยเฉพาะการค้ากับฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส


(จำนวนผู้เข้าชม 517 ครั้ง)