...

สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์

ชื่อผู้แต่ง           มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ

ชื่อเรื่อง            สมครามสืบราชสมบัติโปรลันด์

ครั้งที่พิมพ์         -

สถานที่พิมพ์       -

สำนักพิมพ์         โสภณพิพรรฒธนากร

ปีที่พิมพ์            ๒๔๖๘

จำนวนหน้า        ๑๐๒ หน้า

หมายเหตุ          หุ้มแพรพระโสภณอักษรกิจ(เล็ก สมิตะสิริ) พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระเดชพระคุณในงานถวายพระเพลิง พระบรมศพ เมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๔๖๘

                       เรื่องสงครามสืบราชสมบัติโปลันด์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ เปนภาษาอังกฤษ ในเวลาที่สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ความประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ มีอยู่ที่จะรวบรวมเรื่องราวในการสืบราชสมบัติโปลันด์จากที่ต่างๆ สรรเอามาร้อยกรองเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาประวัติศาสตร์

(จำนวนผู้เข้าชม 295 ครั้ง)