...

ราชสกุลวงศ์ ( ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม )
ชื่อผู้แต่ง                 
ชื่อเรื่อง          ราชสกุลวงศ์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
พิมพ์ครั้งที่      ๙
สถานที่พิมพ์    กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์      บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ปีที่พิมพ์         ๒๕๒๕         
จำนวนหน้า     ๑๘๖   หน้า
หมายเหตุ       พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชพิธีเพลิงศพ

                               หม่อมราชวงศ์บุญรับ  พินิจชนคดี ท..
                        เนื่องด้วยหนังสือราชสกุลวงศ์นี้ กรรมการหอสมุดสำหรับพระนครได้จัดรวบรวมขึ้น และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้อยยาเธอเจ้าฟ้าฯกรมขุนสุโขทัยธรรมราชา  โปรดให้พิมพ์เป็นทักษิณานุประทาน  ได้อุทิศแด่หม่อมราชวงศ์บุญรับ  พินิจชนคดี ท..

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 448 ครั้ง)