...

เอกสารของเฮนรี่ เบอร์นี่ เล่ม ๒ ตอน ๑
หนังสือเรื่อง เอกสารของเฮนรี่ เบอร์นี่ นั้น เป็นหนังสือชุดแปลมาจากหนังสือภาษาอังกฤษเรื่อง Burney Papers ซึ่งหอพระสมุดวชิรญาณได้จัดพิมพ์ หนังสือชุดนี้มีจำนวน 15 เล่มด้วยกัน กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์เล่ม 2 ตอน 1 คือเล่มที่ท่ากำลังอ่านอยู่นี้

(จำนวนผู้เข้าชม 749 ครั้ง)