...

เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรี
หนังสือเอกสารและจดหมายเหตุภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งบรรดาชาวต่างชาติผู้เคยมาประเทศไทยในสมัยก่อนได้บันทึกไว้นั้น เก็บรักษาไว้ในหอเอกสารของต่างประเทศเป็นจำนวนมากล้วนแต่มีค่าควรแก่การศึกาาค้นคว้าทั้งสิ้น

(จำนวนผู้เข้าชม 1785 ครั้ง)