...

ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์
การรวบรวมสุภาษิตจากพระราชนิพนธ์ฯี้ ได้พยายามที่จะรวบรวมให้หมดจดเท่าที่จะทำได้ แต่หากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอยู่หลากหลายที่ทรงพระราชนิพนธ์แล้ว พิมพ์ขึ้นเป็นเล่มโดยเฉพาะก็มี ที่ทรงพระราชนิพนธ์แล้วพิมพ์แทรกลงในหนังสือต่างๆก็มี บางที่อาจจะรวบรวมได้ไม่ทั้วถึงแต่ก็นับว่าเป็นหนังสือขนาดเล่มใหญ่พอใช้

(จำนวนผู้เข้าชม 578 ครั้ง)