...

หัวหน้าและเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุของกรมศิลปากร

 

หัวหน้าและเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุของกรมสิลปากร วันที่  ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

(จำนวนผู้เข้าชม 610 ครั้ง)