...

หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษกสงขลา จัดกิจกรรมโครงการนำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ จ. สงขลา

หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา จัดกิจกรรมนำความรู้สู้่ชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ อ. สทิงพระ จ. สงขลา วันที่  ๔ กันยายน ๒๕๕๘

 

ฐานสำนวนชวนคิดสุภาษิตสอนใจ

ฐานเปิดโลกความรู้สู่อาเซียน

ฐานเรียงรู้ภาษาไทยในหนังสือบุด

ฐานเรียนร้อยถ้อยคำจดจำหมวดหมู่

ฐานนิทานหรรษาพาเพลิน

(จำนวนผู้เข้าชม 776 ครั้ง)