...

เรื่องมหาดเล็ก

เรื่องมหาดเล็ก

หนังสือเรื่องมหาดเล็ก ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี มหาดเล็กคือผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายยิ่งกว่าผู้อื่นจำต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ไว้ วางพระราชหฤทัยได้

 

(จำนวนผู้เข้าชม 964 ครั้ง)