...

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่1
ถึง จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2556 -  1:00
จาก จันทร์, 24 มีนาคม 2556 - 10:00

 

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222

(จำนวนผู้เข้าชม 1062 ครั้ง)