...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
หอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ โรงเรียนหวังดี
(วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 29
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดปากจ่า
(วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 39
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจสถานที่จัดโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร การดูแลรักษาเอกสารโบราณฯ ณ วัดธรรมโฆษณ์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 27
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เข้าชม ศึกษาดูงาน
(วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 27
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ณ โรงเรียนวัดจันทน์
(วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 26
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร : การดูแลรักษาเอกสารโบราณเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
(วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 41
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556)
จำนวนผู้เข้าชม 1155
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556)
จำนวนผู้เข้าชม 1241
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556)
จำนวนผู้เข้าชม 1235
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556)
จำนวนผู้เข้าชม 1232
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556)
จำนวนผู้เข้าชม 1260
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556)
จำนวนผู้เข้าชม 1246
ความรู้ทั่วไป
ประกาศเกียรติคุณ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้เข้าชม 1156
ภาพประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้เข้าชม 1153
ภาพประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้เข้าชม 1038
Messenger