สะกดให้ถูกตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ส่วนที่สอง
  • ย้อนกลับ
  • สะกดให้ถูกตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ส่วนที่สอง

ชื่อผู้แต่ง         อบ ไชยวสุ.
ชื่อเรื่อง           สะกดให้ถูกตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ครั้งที่พิมพ์       พิมพ์ครั้งที่ ๖
สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์       สำนักงาน หอสมุดกลาง๐๙
ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๒
จำนวนหน้า      ๖๗๙ หน้า
รายละเอียด

สะกดให้ถูกตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คำศัพท์เฉพาะที่สะกดยาก ชวนให้ไขว้เขวผิดได้ง่าย พร้อมทั้งให้ความหมายตามแบบพจนานุกรม มีคำที่มักสะกดผิด ซึ่งประมวลจากบัญชีที่สถาบันการศึกษาต่างๆรวบรวมขึ้นไว้ คำพ้องรูป พ้องเสียง พ้องความ และที่มีความหมายคล้ายกัน และการใช้วรรณยุกต์ตรีทับศัพท์คำต่างประเทศ

(จำนวนผู้เข้าชม 159 ครั้ง)