วิศวกรรมสาร Engineering Journal ( ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๐)
  • ย้อนกลับ
  • วิศวกรรมสาร Engineering Journal ( ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๐)

ชื่อผู้แต่ง           -

ชื่อเรื่อง           วิศวกรรมสาร Engineering  Journal ( ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๐)

ครั้งที่พิมพ์        -        

สถานที่พิมพ์      กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์        สหมิตรการพิมพ์

ปีที่พิมพ์           ๒๕๒๐

จำนวนหน้า      ๔๐ หน้า

รายละเอียด     

วารสารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประกอบด้วยบทความเรื่องการจัดสรรเงินลงทุนในโครงการต่างๆ  ข่ายโทรคมนาคมทางสายเคเบิลใต้น้ำและตัวแบบการเรียนรู้งาน ในโรงงานอุตสาหกรรม

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง)