พุทธศาสนาอันแท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์
  • ย้อนกลับ
  • พุทธศาสนาอันแท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง      พูน กาญจนโรจน์  

ชื่อเรื่อง        พุทธศาสนาอันแท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่พิมพ์     พิมพ์ครั้งที่ ๓

สถานที่พิมพ์   พระนคร

สำนักพิมพ์     คุรุสภาพระสุเมรุ

ปีที่พิมพ์        ๒๕๑๔

จำนวนหน้า    ๓๙ หน้า

รายละเอียด

                   หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของนายแพทย์พูน กาญจนโรจน์ ที่เขียนขึ้นมาจากการไปโมกขพลาราม  ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้พบเห็นภาพสังขารจักรที่เขียนไว้บนกำแพงโรงหนัง ประกอบกับได้ฟังคำบรรยายและอบรมของท่านพระคุณเจ้าพุทธทาสภิกขุ จึงเกิดศรัทธาและเสื่อมใสในพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนให้กับผู้ที่สนใจ

(จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง)