หนังสือชุด ทำดีได้ดี - ทำชั่วได้ชั่ว เรื่อง คนบ้านนอก
  • ย้อนกลับ
  • หนังสือชุด ทำดีได้ดี - ทำชั่วได้ชั่ว เรื่อง คนบ้านนอก

ชื่อผู้แต่ง         ท เลียงพิบูลย์

ชื่อเรื่อง           หนังสือชุด ทำดีได้ดี – ทำชั่วได้ชั่ว  เรื่อง คนบ้านนอก

พิมพ์ครั้งที่       -

สถานที่พิมพ์     พระนคร

สำนักพิมพ์       รุ่งเรืองธรรม

ปีที่พิมพ์          2505

จำนวนหน้า      52 หน้า

                   หนังสือชุด ทำดีได้ดี – ทำชั่วได้ชั่ว  เรื่อง คนบ้านนอก  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานอุปสมบท นายทวี แซ่เลี้ยว    พัทธสีมาวัดมงคลใต้  อำเภอมกดาหาร  จังหวัดนครพนม  วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2505

(จำนวนผู้เข้าชม 883 ครั้ง)