...

กิจกรรม "การให้ความรู้การดูแลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัดกลาง จังหวัดลพบุรี" เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2565
วันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
นางสาวประภาพรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม "การให้ความรู้การดูแลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัดกลาง จังหวัดลพบุรี" เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยดำเนินการจัดทำบัญชี ทำความสะอาด และอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ณ วัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด ๑๙) อย่างเคร่งครัด

(จำนวนผู้เข้าชม 607 ครั้ง)