...

เรื่อง : ภาชนะดินเผารูปวัว
เรื่อง : ภาชนะดินเผารูปวัว ผู้ที่สนใจสามารเข้าชมโบราณวัตถุชิ้นดังกล่าว ได้ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แชท Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ หรือ 036 411 458

(จำนวนผู้เข้าชม 768 ครั้ง)