...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๕ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า ๑,๐๐๐ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 240 ครั้ง)