...

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระแก้ว สระขวัญ ซึ่งเป็นสระน้ำโบราณของเมืองโบราณศรีเทพ

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๙-๑๔.๓๙ น. จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระแก้ว สระขวัญ ซึ่งเป็นสระน้ำโบราณของเมืองโบราณศรีเทพ  เพื่อนำไปเตรียมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯถวายเป็นน้ำสรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

โดยมีนายจิรายุทธ  วัจนะรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี  นายเล็ก  ศรีเรือง (นายอำเภอศรีเทพ)  พร้อมด้วยข้าราชการจากจังหวัดเพชรบูรณ์  อำเภอศรีเทพ  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

(จำนวนผู้เข้าชม 211 ครั้ง)