...

วีดิทัศน์ "อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ" บรรยายภาษาไทย/ภาษามือ
โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับคนพิการทางหู ทางสายตา และทางกาย

 

 

 
"อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ 1" บรรยายภาษาไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 579 ครั้ง)