...

นิทรรศการชั่วคราว - สถาปัตยกรรมประเภทมณฑปภายในเมืองศรีสัชนาลัย

มณฑปของเมืองศรีสัชนาลัยมีหลากหลายรูปแบบและขนาด ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความเป็นมา ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทนี้ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจึงได้จัดทำนิทรรศการชั่วคราวเรื่องมณฑปภายในเมืองศรีสัชนาลัยขึ้น และจัดแสดงบริเวณหน้าศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวและภายในวัดช้างล้อม ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

 

(จำนวนผู้เข้าชม 215 ครั้ง)