...

สังคโลกใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการผลิต

สังคโลกใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการผลิต?
 
ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคโลกแต่ละใบนั้น นอกจากต้องอาศัยเทคนิคในเชิงช่างแล้ว ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในการผลิตสังคโลกที่มีคุณภาพ ๒ อย่างด้วยกัน คือ ดินและน้ำเคลือบ จากการศึกษาพบว่าดินที่ใช้ผลิตสังคโลกจากเมืองศรีสัชนาลัยมีคุณภาพที่ดีกว่าดินที่ใช้ผลิตสังคโลกจากเมืองสุโขทัย เนื่องจากดินจากเมืองศรีสัชนาลัยนั้น เป็นดินขาวหรือที่เรียกกันว่า ดินเกาลิน (Kaolin) ซึ่งถือว่าเป็นดินมีคุณภาพดี ที่ได้มาจากแหล่ง "เขาสี่ล้าน" เมื่อนำมาผสมกับดินท้องนา หลังจากเผาแล้วเนื้อดินจะมีสีขาวนวล สวยงาม ส่วนดินที่ใช้ผลิตสังคโลกจากเมืองสุโขทัย เป็นดินที่ได้มาจาก "ร่องปลาไหล" ซึ่งเป็นร่องน้ำที่เชื่อมกับคูน้ำแม่โจนรอบวัดพระพายหลวงที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือนอกกำแพงเมืองสุโขทัย ดินจากแหล่งนี้มีปริมาณแร่เหล็กออกไซด์ผสมอยู่มาก ทำให้เมื่อเวลาเผาแล้วเนื้อดินจะเป็นสีเทา สำหรับสีของสังคโลกนั้นขึ้นอยู่กับสีของน้ำเคลือบ ส่วนใหญ่น้ำเคลือบจะมีส่วนผสมของขี้เถ้าจากการเผาไม้เป็นสำคัญ ซึ่งอาจนำไปผสมกับวัตถุดิบอื่นด้วย อาทิ สีเขียวได้จากขี้เถ้าไม้มะก่อตาหมู หรือไม้รกฟ้า หรือไม้เพกา ผสมกับดินเหนียวจากท้องนา และหินฟันม้า นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่าไม้ประเภทนี้ มีแร่เหล็กอยู่ในเนื้อไม้เป็นจำนวนมาก เมื่อนำไปเผาแบบลดออกซิเจน จึงทำให้แร่เหล็กในไม้เปลี่ยนเป็นสีเขียวออกมา

(จำนวนผู้เข้าชม 629 ครั้ง)