...

ประเภทของสังคโลก

“เครื่องเคลือบสีขาว (White Monochrome Wares)” เป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาที่เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบสีขาวหรือสีขาวอมฟ้า มักเป็นเครื่องเคลือบจำพวกกระปุกขนาดเล็กและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรม“เครื่องเคลือบสีน้ำตาลถึงสีดำ (Brown / Black Monochrome Wares)” เป็นกลุ่มเครื่องเคลือบที่มีสีน้ำตาลไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ โดยมากมีคุณภาพด้อยกว่าเครื่องเคลือบสีเขียวและเครื่องเคลือบเขียนลายใต้เคลือบ ส่วนใหญ่เป็นภาชนะในกลุ่ม ไห กระปุก ตุ๊กตา เป็นต้น“เครื่องเคลือบสองสี (Incised Brown – and – Pearl Wares)” เป็นเครื่องเคลือบในระยะหลัง พบเฉพาะที่แหล่งเตาบ้านป่ายาง เมืองศรีสัชนาลัย โดยตกแต่งภาชนะด้วยเทคนิคการขูดขีดเป็นลวดลายแล้วระบายสีด้วยสีขาวสลับกับสีน้ำตาลก่อนนำไปเคลือบ เครื่องเคลือบประเภทนี้มีรูปแบบไม่หลากหลายและพบจำนวนไม่มาก นักวิชาการจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาชนะที่ใช้ในพิธีกรรมหรือเป็นภาชนะสำหรับชนชั้นสูง มักทำเป็นภาชนะจำพวกตลับ ผอบ กาน้ำ เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 738 ครั้ง)