...

ขอเชิญชมนิทรรศการ เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย  “มกรสังคโลก: องค์ประกอบสถาปัตย์สุโขทัย” โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ “มกร” ซึ่งเป็นเครื่องประดับโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ความหมายและการแสดงออกทางรูปแบบศิลปะ เทคนิคและการประดับลวดลาย  ณ อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ตั้งแต่ วันที ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 691 ครั้ง)