...

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๘

 

วัน  เดือน  ปีเวลา

กิจกรรม

สถานที่

หมายเหตุ

กิจกรรมคืนความสุขให้คนไทยและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน 

- กิจกรรมสักการะไหว้พระ ขอพรพระพุทธรูปสำคัญ 9 องค์ ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

อาคารจัดแสดงชั้นบน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

ตั้งแต่วันที่ 31ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2557

งานวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2558

จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก

- การแสดง/กิจกรรมบนเวที/
จับรางวัล กิจกรรมกลางแจ้ง เกมส์นันทนาการ

- การประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องจัดแสดง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

วันเสาร์ที่ 10มกราคม 2558

โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร ประจำปี 2558

 

- นำนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรค- วรนายก และโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ไปจัดแสดง

- บรรยายเกี่ยวกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประวัติการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก เครื่องสังคโลก และพระพุทธรูป ฯลฯ

- จัดกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลิน เช่น ตอบปัญหา หรือกิจกรรมกลุ่มพร้อมมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 15 แห่ง

ตลอดปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2558

 

- จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “60พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ. 2558  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบ 2เมษายน 2558

- กิจกรรมรณรงค์และบำเพ็ญประโยชน์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก

- จัดสถานที่ลงนามถวาย
พระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

อาคารจัดแสดงชั้นล่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่
2เม.ย. 2558

นิทรรศการจัดตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 2558

กิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันวิสาขบูชา  โดยเปิดให้เข้าชมเป็นพิเศษเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยจัดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้สักการะ“พระพุทธ-รูปลีลา” ศิลปะสุโขทัย

 

อาคารจัดแสดงชั้นบนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

วันที่ 1 , 4-7 มิถุนายน 2558

โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรม คิด ฟอร์ คิดส์ (Kid for Kids)

- ศึกษามรดกศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อนำมาเป็นต้นทุนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน

- ประสานนักออกแบบเพื่อหารือแนวทางการออกแบบและผลิตผลงานได้แก่ กระเป๋าผ้าแคนวาสพิมพ์ลายสังคโลก ลายสือไท ลายดวงแก้ว เสื้อทีเชิ๊ตพิมพ์ลาย ซึ่งเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของสุโขทัย 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ร่วมนำเสนอผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ในงาน “Creative Fine Arts 2015: เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2558

กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี พ.ศ. 2558

 

- จัดนิทรรศการพิเศษ  “มกรสังคโลก: องค์ประกอบ
สถาปัตย์สุโขทัย”
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “มกร” ซึ่งเป็นเครื่องประดับโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ความหมายและการแสดงออกทางรูปแบบศิลปะ เทคนิคและการประดับลวดลาย นอกจากนี้ยังน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง
มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑสถาน และเปิดให้ประชาชนเข้าชม ณ หอคองคอเดีย ในพระบรม มหาราชวัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2417

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

19 กันยายน –ธันวาคม 2558

 

(จำนวนผู้เข้าชม 703 ครั้ง)