...

ห้องวัฒนธรรมชาวไทย - มุสลิม
ห้องวัฒนธรรมชาวไทย - มุสลิม
จัดแสดงตู้หุ่นจำลองแสดงการละเล่นของชาวไทยมุสลิม จำลองแสดงภาพโรงเรียนปอเนาะ มุมจัดแสดงพิธีละหมาด พิธีการเข้าสุนัต หุ่นจำลองพิธีนิกะฮ์ (แต่งงาน)


(จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง)