...

ห้องเรือนชานชาวบ้านสตูล
ห้องเรือนชานชาวบ้านสตูล
จัดแสดงแบบบ้านจำลองของชาวบ้านสตูล โดยจัดแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด้านต่าง ๆ เช่น ห้องครัว ห้องนอน และพื้นที่เอนกประสงค์ เป็นต้น


(จำนวนผู้เข้าชม 452 ครั้ง)