...

ห้องบ้านเจ้าเมือง
ห้องบ้านเจ้าเมือง
จัดแสดงอัตชีวประวัติของพระยาภูมินารถภักดี เจ้าเมืองสตูล ผู้สร้างอาคารคฤหาสน์กูเด็น จัดแสดงแบบเครื่องใช้ตามแบบที่เคยใช้ในสมัยพระยาภูมินารถภักดี โดยจัดแสดงออกเป็นมุมต่างๆ เช่น มุมห้องนอน มุมพักผ่อน มุมห้องทำงานและมุมห้องอาหาร เป็นต้น


(จำนวนผู้เข้าชม 441 ครั้ง)