...

ห้องวิถีชีวิตชาวสตูล
ห้องวิถีชีวิตชาวสตูล
จัดแสดงวิถีชีวิตชาวสตูลในด้านต่างๆ ได้แก่ ชีวิตชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะ การทำภาชนะดินเผาแบบโบราณที่บ้านย่านซื่อ อำเภอควนโดน ชีวิตชาวประมงที่บ้านตำมะลัง โดยการจัดแสดงด้วยสื่อต่างๆประกอบด้วย หุ่นจำลองแสดงภาพวิถีชีวิต เครื่องฉายวีดีทัศน์พร้อมระบบเสียง


(จำนวนผู้เข้าชม 656 ครั้ง)