...

ถามมา-ตอบไป : ประเภทของการแสดงโขน
บทความจากนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๒ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๔ คอลัมน์ถามมา-ตอบไป : ประเภทของการแสดงโขน โดยวันเพ็ญ พรเลิศวดี  เนื่องจากมีผู้สนใจทีชอบชมการแสดงโขนของกรมศิลปากร มีข้อสงสัยว่าการแสดงโขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ท่านจะได้ทราบคำตอบจากในบทความนี้
ดาวน์โหลดไฟล์: ประเภทของการแสดงโขน.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1624 ครั้ง)