...

ศิลปิน-ศิลปากร อาจารย์วันทนีย์ ม่วงบุญ ดวงดาวค้างฟ้าศิลปากร
บทความจากนิตยสารศิืลปากร ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔ คอลัมน์ศิลปิน - ศิลปากร : อาจารย์วันทนีย์ ม่วงบุญ "ดวงดาวค้างฟ้าศิลปากร" ท่านจะได้รู้จักครูน้อย ผู้มีความสามารถโดดเด่นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ไทย ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจหลังของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร อ่านต่อได้ในเอกสารที่แนบ
 
ไฟล์แนบ                            ขนาด

(จำนวนผู้เข้าชม 3827 ครั้ง)