...

๒ - ๗ เมษายนนี้ ขอเชิญชมรายการแสดงงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖

           สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมรายการแสดงงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒ - ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ  เวทีกลางแจ้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร มีรายการแสดง ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
๑. การบรรเลง - ขับร้องดนตรีสากล
๒. รำถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระบารมีศรีแผ่นดิน”
๓. ระบำไดโนเสาร์
๔. ละครพันทาง เรื่องพระลอ ตอน “พ่อขุนแมนสรวง”
วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
๑. การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงโหมโรงเทิด ส.ธ.
๒. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดกลขุนสวา ชายาหวงหึง
วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖
รายการประลองเพลงบรรเลงประชัน
วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖
๑. การบรรเลง - ขับร้องวงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงเทพสมภพ เถา
๒. ละคร เรื่องโกมินทร์ ตอนโกมินทร์คะนอง
วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖
๑. การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงโหมโรงมหาฤกษ์
๒. รำอาศิรวาทราชสดุดี ชุด “เทิดพระเกียรติวงศ์พงศ์จักรี”
๓. ละครนิทานพื้นบ้าน เรื่อง “นางสร้อยดอกหมาก”
วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖
๑. การบรรเลง - ขับร้องวงมโหรี เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง
๒. ละคร เรื่องไกรทอง ตอนไกรทองปราบชาลวัน

* ชมฟรี * นำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีต  / อำนวยการแสดงโดยนายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต


 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

(จำนวนผู้เข้าชม 499 ครั้ง)