...

การนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และมิติใหม่ในการให้บริการข้อมูล ด้วย Application FADiscovery


           กรมศิลปากร เปิดประสบการณ์ใหม่ ในการนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และมิติใหม่ในการให้บริการข้อมูล ด้วย Application FADiscovery  เป็น Application นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดยการให้ข้อมูลนำทาง ให้ข้อมูลโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ และจัดเก็บข้อมูลความต้องการ ความสนใจของผู้ใช้ Application ที่ครบวงจร ตั้งแต่เริ่มเข้าชม จนกระทั่งออกจากพิพิธภัณฑ์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ระบบจะทำการบันทึกความชื่นชอบ ความสนใจ และความต้องการในการเข้าชม และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของประชาชนไว้อย่างละเอียด ทำการแยก และจัดกลุ่มประเภทผู้เข้าชม และทำการบันทึกประมวลผลแบบ Real Time เพื่อจะได้ทราบถึงความสนใจเป็นพิเศษของผู้เข้าชมแต่ละท่าน โดยแจ้งผลความต้องการและความสนใจ ไปยังผู้เข้าชม แบบรายบุคคล โดยระบบจะทำการประมวลผลความสนใจของประชาชน ในประเด็นต่างๆ ทำการสืบค้นข้อมูล หนังสือ หรือ บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง และทำการส่งข้อมูลไปยังประชาชน เพื่อให้สามารถศึกษา เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนรู้มากที่สุด
          มิติใหม่ในการให้บริการข้อมูล ด้วย Application FADiscovery นี้ จะเป็นการยกระดับการให้บริการและการเข้าถึงข้อมูลของกรมศิลปากรที่ครอบคลุมข้อมูล ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน เอกสารโบราณ จารึก หนังสือ เอกสารจดหมายเหตุ ด้วย Application เดียว #เที่ยวกรมศิลปากรครบจบในAppเดียว #Appเดียวเที่ยวทั้งกรมศิลปากร
 

(จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง)