...

ขอเชิญชมการแสดงวันปิดโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ พบกับมหกรรมกลอง ระบำนาคราช ระบำโคมมงคลฯ

          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมรายการ “เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. พบกับการแสดงวันปิดโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ ประกอบด้วย  การแสดงมหกรรมกลอง  ระบำนาคราช  และ ระบำโคมมงคล ร้อยกมลชนอาเซียน นำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดยนายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ อำนวยการแสดงโดย นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
          บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

(จำนวนผู้เข้าชม 334 ครั้ง)