...

งานเสวนาวิชาการ "ราชประดิษฐฯ พิสิฐศิลป์"

 
        วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ "ราชประดิษฐฯ พิสิฐศิลป์"  โดยแบ่งการเสวนาออกเป็น ๒ เรื่อง เรื่องแรกคือ ความเป็นมาของโครงการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์บานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นในประเทศไทย วิทยากรโดย พระวชิรธรรมเมธี (อารยพงศ์ อารยธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม , นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร , นายอำพล สัมมาวุฒธิ อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม) กรมศิลปากร , Ms.Yoko FUTAKAMI Head, Research Information Section National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo
          ช่วงที่สอง เรื่อง กระบวนการทำงานซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นในประเทศไทย วิทยากรโดย Mr.Yoshihiko YAMASHITA อดีตนักวิจัย สถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo) , นายธนาวัฒน์ ตราชูชาติ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส หัวหน้ากลุ่มช่างหุ่น ปั้นลายและช่างมุก กลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร , นายสรรินทร์ จรัลนภา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยมี นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ กรมศิลปากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

(จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง)