...

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอด Facebook Live เรื่อง "ผี : นานาสาระความเชื่อในวัฒนธรรมไทย"

           สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับชมรับฟังการถ่ายทอด Facebook Live การเสวนาทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง "ผี : นานาสาระความเชื่อในวัฒนธรรมไทย" มีหัวข้อการเสวนาและการบรรยายที่น่าสนใจมากมาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่าน ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ติดตามรับชมได้ผ่านทาง  Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 


(จำนวนผู้เข้าชม 565 ครั้ง)