...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักขณา
#มหามกุฎราชสันตติวงศ์ ๙ มิถุนายน ๒๔๒๕ วันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักขณา
.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักขณา มีพระนามลำลองว่าพระองค์หญิงกลาง เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ที่ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ ประสูติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๒๕ เมื่อประสูติทรงดำรงสกุลยศเป็นหม่อมเจ้า ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักขณา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๕ แล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักขณา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๔๓
.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักขณาเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชประสงค์ให้อภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เคยพระราชทานพระราชปรารภไว้ว่า "จะเลี้ยงหญิงกลางให้เป็นควีน" และได้ทรงขอพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักขณา มาเลี้ยงดูใกล้ชิดพระองค์ ในพระอภิบาลของพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ อยู่เสมอ
.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักขณา สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๔๖๗ สิริพระชันษา ๓๕ ปี
.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักขณา นับเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ที่สืบสายจากพระบิดา
.
ภาพ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักขณาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

(จำนวนผู้เข้าชม 1357 ครั้ง)