...

ของเด่นของดีพระนครคีรีเมืองพริบพรี ตอนที่ ๑

      โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรีที่จะนำเสนอในครั้งนี้ ก็คือ โบราณวัตถุรูปผู้ชายแบกตะกร้า ลักษณะมีเชือกสะพายอยู่บนบ่าด้านขวายืนอยู่บนฐานกลม มือซ้ายจับตะกร้า มือขวาถือม้วนเชือก ขนาดสูง ๔๕ เซนติเมตร ฐานกว้าง ๑๙ เซนติเมตร วัสดุทำมาจากโลหะ เป็นของที่เก็บรักษาอยู่ที่พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์มาแต่เดิม ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์)

(จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง)