...

มหามกุฎราชสันตติวงศ์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๓๙๗ วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร

                  มหามกุฎราชสันตติวงศ์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๓๙๗ วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร

         พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประภัศร เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ ๑๒ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเกศ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๓๙๗

         ในรัชกาลที่ ๕ ทรงสอนหนังสือไทยประทานแก่เจ้านายหลานๆ หลายองค์ มีหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ และพระองค์เจ้าธานีนิวัต พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา

         พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๖๙ สิริพระชันษา ๗๓ ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๗๑

 

ภาพ : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ประดับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

(จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง)