...

มหามกุฎราชสันตติวงศ์ ๑๕ มีนาคม ๒๓๙๙ วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช

         มหามกุฎราชสันตติวงศ์ ๑๕ มีนาคม ๒๓๙๙ วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช

         พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดิ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๓ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจันทร์ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๓๙๘ (นับแบบปัจจุบันตรงกับปีพุทธศักราช ๒๓๙๙)

        ในรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๙ เป็นนายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งปลัดทัพบก ถึงรัชกาลที่ ๖ เลื่อนเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงฯ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๖ เป็นนายพลโท ราชองครักษ์ ผู้บัญชาการกองพล แล้วเลื่อนเป็นจเรพาหนะทหารบก

       พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๖๘ สิริพระชันษา ๗๑ ปี เป็นต้นราชสกุล ศุขสวัสดิ์

 

ภาพ : ประทับนั่งพระองค์ที่สองจากซ้าย นายพลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช

(จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง)