...

มหามกุฏราชสันตติวงศ์ ๓๐ มีนาคม ๒๔๓๕ วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์

         มหามกุฏราชสันตติวงศ์ ๓๐ มีนาคม ๒๔๓๕ วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์

         พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์ เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ ๗๑ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเลื่อน (สกุลเดิม นิยะวานนท์) ณ พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ขณะพระบรมวงศานุวงศ์แปรพระราชฐานไปยังเกาะสีชัง ประสูติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๓๔ (นับแบบปัจจุบันเป็นพุทธศักราช ๒๔๓๕) มีพระโสทรอนุชาพระองค์เดียวคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

          พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๓๖ สิริพระชันษา ๒ ปี

          พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์ นับเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ที่สืบสายจากพระบรมชนกนาถ

 

ภาพ : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์

(จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง)