...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จัดกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(จำนวนผู้เข้าชม 418 ครั้ง)