...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จัดกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(จำนวนผู้เข้าชม 640 ครั้ง)